Nhà máy thép Kyoei

Nhà máy thép Kyoei với diện tích xây dựng 63.000M2 đặt tại KCN Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình