Tôn lợp 5 sóng

Tôn 5 sóng công nghiệp: Khổ hiệu dụng: 1.000mm; Khổ phủ bì: 1.080mm với gân tăng cứng tăng cường độ cứng cho mái. Bước sóng: 250mm và sóng cao: 30mm với ngoàm chống tràn giúp thoát nước nhanh và an toàn khi mưa lớn.

Để lại thông tin đặt hàng
Liên hệ: 0243.765.1825

Tôn 5 sóng công nghiệp: Khổ hiệu dụng: 1.000mm; Khổ phủ bì: 1.080mm với gân tăng cứng tăng cường độ cứng cho mái. Bước sóng: 250mm và sóng cao: 30mm với ngoàm chống tràn giúp thoát nước nhanh và an toàn khi mưa lớn.
Ứng dụng: Sản phẩm phù hợp với những nhà xưởng công nghiệp có mái dài <25m