Dây chuyền sản xuất

Với tầm nhìn dài hạn cùng cam kết đem đến các sản phẩm chất lượng bền bỉ, Công ty Cổ phần Sản xuất Tôn Đoàn Minh đã đầu tư xây dựng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại và chuyên dụng giúp đáp ứng nhu cầu sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.