Sàn Deck H50 W1000

Tiêu chuẩn nguyên liệu

– Sử dụng tôn nguyên liệu: tôn đen, tôn mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh) hoặc tôn mạ màu khổ 1200mm – 1220mm.

– Tôn có 3 sóng, sóng cao 50mm khổ hữu dụng sau khi lắp đặt 1000mm.

– Độ dày từ 0.50mm – 1.6mm, chiều dài cắt theo yêu cầu.

Để lại thông tin đặt hàng
Liên hệ: 0243.765.1825

Tiêu chuẩn nguyên liệu

– Sử dụng tôn nguyên liệu: tôn đen, tôn mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh) hoặc tôn mạ màu khổ 1200mm – 1220mm.

– Tôn có 3 sóng, sóng cao 50mm khổ hữu dụng sau khi lắp đặt 1000mm.

– Độ dày từ 0.50mm – 1.6mm, chiều dài cắt theo yêu cầu.