Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự án: Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Hạng mục cung cấp: Tôn lợp bao che
Quy mô mặt bằng nhà máy: 3.280.000m2