Nhà máy cám Newhope (Bắc Giang

Nhà máy cám Newhope được xây dựng tại khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên Bắc Giang với diện tích 25.000m2.