Trang trại nuôi gia súc Newhope (Thanh Hóa)

Dự án: Trang trại nuôi gia súc Newhope Thanh Hóa

Địa điểm: Thôn Tượng Liên 1, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Hạng mục cung cấp: Tôn lợp bao che và xà gồ mạ kẽm

Quy mô: 155.945m2