Luxshare ICT

Dự án: Luxshare ICT
Địa điểm: KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Hạng mục cung cấp: Xà gồ mạ kẽm
Quy mô: 162.000 m2

Dự án: Luxshare ICT

Dự án: Luxshare ICT