Nhà máy may JASAN được xây dựng tại xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa với diện tích 10ha